Bokningsvillkor            Tillbaka till "Boka"                                                
Bokningsregler logi - bara Bo

Allmänt
Du och Kvarntorps Herrgård kommer överens om villkoren för rums-/lägenhetsuthyrningen. Om inte någon speciell överenskommelse har träffats gäller följande bokningsvillkor.

Bokningsvillkor


Beställning och bekräftelse

En beställning är bindande i och med att den bekräftats. Bekräftelsen kan ske muntligen, skriftligen eller via bokningssystemet. Vid beställningen är du skyldig att uppge namn, adress, ankomst- och avresetid. 
Barn som delar säng med vuxen debiteras en avgift. Barn som skall dela säng meddelas vid bokningstillfället. 

Husdjursfritt
Detta innebär att du inte kan ta med husdjur till Kvarntorp.
Inte heller förvara dem i din bil eller liknande under vistelsen. Vi tar inte heller emot tillfälliga besök medtagandes husdjur.

Ankomst och avresa
Rummet/lägenheten står till ditt förfogande från kl 15.00 ankomstdagen. Avresedagen måste du lämna rummet senast kl 11.00. Rummet är reserverat för ankomst fram till kl 19.00. Kommer du senare, måste du meddela Kvarntorps Herrgård på förhand. Du måste också ringa och meddela din ankomsttid den dag du avser att komma. I annat fall förbehåller vi oss att hyra ut till annan gäst.

Avbeställning och utebliven ankomst
A Om inte annat överenskommits vid bokningstillfället skall avbeställning ske senast kl. 18.00 14 dagar före ankomstdagen. Avbokningsavgiften är 150 kr då rummet är bokningsbekräftat. Är bokningstillfället senare än 14 dagar innan ankomst får du betala för ett dygn. 
B Vid bokning senare än två dygn innan ankomst är bokningen inte giltig förrän betalning skett. Intill dess förbehåller vi oss rätten att hyra ut till annan gäst. Avbeställning skall i detta fall ske senast kl. 18.00 en dag innan aviserat ankomsttillfälle. Senare avbokning betalas för första natten.
C Uteblir du utan avbeställning får du betala för alla bokade dygn. 

Om Kvarntorps Herrgård haft särskilda kostnader med anledning av din beställning får du ersätta dessa.

Grupper
Om inte annat överenskommits vid bokningstillfället skall avbeställning ske senast kl. 18 och då 1 månad före ankomstdagen.
Sker avbokningen senare än 1 månad före ankomstdagen debiteras 100 kr/bokad bädd/natt.
Är bokningen gjord senare än 1 månad gäller 150kr/bokningsbekräftad bädd/natt.
Om Kvarntorps Herrgård haft särskilda kostnader med anledning av din beställning får du ersätta dessa.


Tidig avresa och vistelse på obestämd tid
Har du beställt för en bestämd tidsperiod men avreser tidigare får du betala samma ersättning som vid sen avbeställning. Utöver priset för den tid du vistats på Kvarntorps Herrgård betalar du för ytterligare ett dygn. Bor du på Kvarntorps Herrgård på obestämd tid och förlänger din vistelse med ett dygn i taget skall du meddela avresan senast kl. 18.00 dagen före. I annat fall får du betala för ett extra dygn. Om Kvarntorps Herrgård inte längre kan låta dig disponera rummet har du rätt att få veta detta senast kl 18.00 dagen före.


Kvarntorps Herrgårds skyldigheter och dina egna önskemål
Om Kvarntorps Herrgård inte kan ge dig rum så som överenskommits, har du rätt att utan merkostnad få ett likvärdigt eller bättre rum på Kvarntorps Herrgård eller ett rum med likvärdig standard på en annan plats. Precisera önskemålen när du beställer, så är du säker på att Kvarntorps Herrgård är rätt rustat. På Kvarntorps Herrgård är det rökförbud inomhus och i byggnadernas närområde då de är kulturskyddade. Vid överträdelse av rökförbud har Kvarntorps Herrgård rätt att debitera kunden kostnader. 

Betalning
Förskottsbetalning gäller. Läs detaljerad prisinformation. Detta belopp avräknas den slutliga räkningen. Om du avbeställer rummet utan att ta hänsyn till avbeställningsfristen, har vi rätt att behålla bokningsavgiften/förskottsbetalningen. I övrigt gäller att räkningen skall betalas kontant vid ankomsten till Kvarntorps Herrgård. Kvarntorps Herrgård är inte skyldigt att acceptera kontokort, checkar, kuponger eller utländsk valuta om Kvarntorps Herrgård inte har erbjudit sig att göra det.

Förvaring och värdesaker och bagage och värdesaker på rummet
Kvarntorps Herrgård har rätt enligt lag att, som säkerhet för fordran mot gäst, kvarhålla resgods och i vissa fall, efter fastställda regler, även att sälja det. Dina värdesaker kan vanligtvis förvaras på Kvarntorps Herrgård. Lämna inte bagaget utan uppsikt i hallen. Kvarntorps Herrgård kan förvara ditt bagage i låst bagagerum. Kvarntorps Herrgård ansvarar för att din egendom inte stjäls om den förvaras i Kvarntorps Herrgårds låsta utrymmen. Är din egendom av ovanligt högt värde är du skyldig att upplysa Kvarntorps Herrgård om detta. I annat fall är Kvarntorps Herrgård inte ersättningsskyldig för fulla värdet av egendomen. Kvarntorps Herrgård har ingen skyldighet att förvara egendom som är av högt värde. Kvarntorps Herrgård har inget strikt ansvar för den egendom som du förvarar på rummet/lägenheten.

Din egen säkerhet
Ta alltid reda på var nödutgångar och brandsläckare finns. 

Övrigt
Alla rum är rökfria rum. Vid överträdelse av rökförbud debiteras du kostnader för sanering samt hyra för den tiden rummet inte kunnat hyras ut. För extra städning av rum som uppstår där gästen skräpat ned på golv, spillt ut vätskor på golv, eller på annat sätt lämnat rum osnyggt debiteras extra städning med 200 kr. All skada som uppkommer på inredning eller utrustning debiteras gästen fullt ut för återställandet. Förkommen utrustning som gästen haft tillgång till debiteras gästen fullt ut. 

Hundfritt och husdjursfritt för tryggheten och den allmänna trevnaden.

Tillbaka till "Boka"